Pensioenfonds Gazelle heeft een herstelplan

Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, vraagt De Nederlandsche Bank (DNB) pensioenfondsen om een herstelplan in te dienen. In een herstelplan staat beschreven hoe een pensioenfonds binnen maximaal 10 jaar naar de vereiste dekkingsgraad herstelt.

De vereiste dekkingsgraad laat het vermogen zien dat een pensioenfonds ten minste zou moeten hebben. Wanneer een pensioenfonds niet over dat vermogen beschikt, is er een reservetekort. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg vermogen om alle pensioenen te betalen. Bij het maken van financiële beslissingen wordt het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden gebruikt. Dit gemiddelde wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd.

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Gazelle is per 31 december 2020 nog lager dan de vereiste dekkingsgraad. Er is daarom een herstelplan ingediend bij DNB. Dit herstelplan is door DNB goedgekeurd.

De gehanteerde uitganspunten voor de vaststelling van het geactualiseerde herstelplan zijn hierbij voor Pensioenfonds Gazelle als volgt:

  • Dekkingsgraad 31 december 2020      
  • Beleidsdekkingsgraad 31 december 2020
  • Vereiste dekkingsgraad 31 december 2020

114,1%;
104,7%;
119,2%.

Op basis van het ingediende herstelplan komt de beleidsdekkingsgraad naar verwachting in 2024 weer boven de vereiste dekkingsgraad uit. Dat betekent dat het fonds dan uit herstel is.

Foto: Pexels