Pensioenfonds Gazelle heeft een herstelplan

Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, vraagt De Nederlandsche Bank (DNB) pensioenfondsen om een herstelplan in te dienen. In een herstelplan staat beschreven hoe een pensioenfonds binnen maximaal 10 jaar naar de vereiste dekkingsgraad herstelt.

De vereiste dekkingsgraad laat het vermogen zien dat een pensioenfonds ten minste zou moeten hebben. Wanneer een pensioenfonds niet over dat vermogen beschikt, is er een reservetekort. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg vermogen om alle pensioenen te betalen. Bij het maken van financiële beslissingen wordt het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden gebruikt. Dit gemiddelde wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd.

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Gazelle is lager dan de vereiste dekkingsgraad. Er is daarom een herstelplan ingediend bij DNB. Dit herstelplan is door DNB goedgekeurd.

Foto: Pexels