Welkom bij Pensioenfonds Gazelle

Onze Dekkingsgraad

123,1%

Beleidsdekkingsgraad

123,3%

Huidige dekkingsgraad

juli

Stand per einde maand