Welkom bij Pensioenfonds Gazelle

Onze Dekkingsgraad

126,7%

Beleidsdekkingsgraad

130,6%

Huidige dekkingsgraad

oktober

Stand per einde maand