Welkom bij Pensioenfonds Gazelle

Onze Dekkingsgraad

110,8%

Beleidsdekkingsgraad

119,8%

Huidige dekkingsgraad

mei

Stand per einde maand