Welkom bij Pensioenfonds Gazelle

Onze Dekkingsgraad

119,7%

Beleidsdekkingsgraad

123,6%

Huidige dekkingsgraad

december

Stand per einde maand