Welkom bij Pensioenfonds Gazelle

Onze Dekkingsgraad

107,7%

Beleidsdekkingsgraad

118,5%

Huidige dekkingsgraad

maart

Stand per einde maand