Welkom bij Pensioenfonds Gazelle

Onze Dekkingsgraad

127,4%

Beleidsdekkingsgraad

127,4%

Huidige dekkingsgraad

maart

Stand per einde maand