Welkom bij Pensioenfonds Gazelle

Onze Dekkingsgraad

126,6%

Beleidsdekkingsgraad

128,6%

Huidige dekkingsgraad

augustus

Stand per einde maand