Welkom bij Pensioenfonds Gazelle

Onze Dekkingsgraad

126,8%

Beleidsdekkingsgraad

124,5%

Huidige dekkingsgraad

januari

Stand per einde maand