Welkom bij Pensioenfonds Gazelle

Onze Dekkingsgraad

125,5%

Beleidsdekkingsgraad

133,1%

Huidige dekkingsgraad

oktober

Stand per einde maand