Welkom bij Pensioenfonds Gazelle

Onze Dekkingsgraad

104,7%

Beleidsdekkingsgraad

114,1%

Huidige dekkingsgraad

december

Stand per einde maand