Welkom bij Pensioenfonds Gazelle

Onze Dekkingsgraad

121,7%

Beleidsdekkingsgraad

127,0%

Huidige dekkingsgraad

april

Stand per einde maand