Welkom bij Pensioenfonds Gazelle

Onze Dekkingsgraad

127,0%

Beleidsdekkingsgraad

125,6%

Huidige dekkingsgraad

februari

Stand per einde maand