Welkom bij Pensioenfonds Gazelle

Onze Dekkingsgraad

112,3%

Beleidsdekkingsgraad

121,3%

Huidige dekkingsgraad

juni

Stand per einde maand