Welkom bij Pensioenfonds Gazelle

Onze Dekkingsgraad

128,7%

Beleidsdekkingsgraad

131,4%

Huidige dekkingsgraad

juni

Stand per einde maand