Welkom bij Pensioenfonds Gazelle

Onze Dekkingsgraad

117,9%

Beleidsdekkingsgraad

122,1%

Huidige dekkingsgraad

oktober

Stand per einde maand