Welkom bij Pensioenfonds Gazelle

Onze Dekkingsgraad

105,8%

Beleidsdekkingsgraad

115,7%

Huidige dekkingsgraad

februari

Stand per einde maand