Welkom bij Pensioenfonds Gazelle

Onze Dekkingsgraad

116,3%

Beleidsdekkingsgraad

121,2%

Huidige dekkingsgraad

september

Stand per einde maand