Nieuwe baan

U heeft een nieuwe baan binnen Koninklijke Gazelle N.V.

Als u binnen uw nieuwe functie nog steeds pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Gazelle, verandert er niets aan uw pensioenopbouw. Wij krijgen van uw werkgever een bericht dat er een functie-wisseling heeft plaatsgevonden. Deze verwerken wij in onze administratie. De pensioenopbouw loopt door zoals voorheen.

U treedt in dienst bij een ander Pon-bedrijf

Treedt u in dienst bij een ander Pon-bedrijf? Dan melden wij u af bij Pensioenfonds Gazelle. U ontvangt een stopbrief waarin u kunt zien hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Daarna begint u als nieuwe deelnemer pensioen op te bouwen bij Pensioenfonds Pon. Het bericht dat u in dienst bent getreden bij een ander Pon-bedrijf krijgen wij van uw werkgever. U hoeft hiervoor niets te doen. 

U gaat in uw nieuwe functie pensioen opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder

Als u in dienst blijft bij Pon en in uw nieuwe functie pensioen gaat opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder, ontvangen wij hier bericht over van uw werkgever. Aan de hand hiervan wordt u afgemeld bij Pensioenfonds Gazelle. Ter bevestiging ontvangt u van ons een stopbrief. In deze stopbrief vindt u een overzicht van uw opgebouwde pensioen bij Pensioenfonds Gazelle. 

U treedt uit dienst bij Pon

Wij ontvangen een bericht van uw voormalige werkgever wanneer u uit dienst treedt. Aan de hand van dit bericht wordt u afgemeld bij Pensioenfonds Gazelle. Ter bevestiging ontvangt u een stopbrief. Deze stopbrief bevat een overzicht van uw opgebouwde pensioen. 

U heeft geen nieuwe werkgever

Als u uit dienst treedt en u heeft geen nieuwe werkgever of u bouwt geen pensioen op bij een nieuwe werkgever, dan heeft u onder voorwaarden de mogelijkheid om de pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten voor maximaal 3 jaar. Dit betekent dat u blijft deelnemen aan de pensioenregeling bij Pensioenfonds Gazelle en de gehele premie zelf betaalt. Wij gaan uit van het laatste salaris waarover u pensioen heeft opgebouwd. Dit salaris wordt jaarlijks verhoogd op basis van de consumentenprijsindex. 

Op het moment dat u weer gaat deelnemen aan een pensioenregeling bij een nieuwe werkgever, moet u ons hiervan op de hoogte stellen. De vrijwillige pensioenopbouw bij Pensioenfonds Gazelle wordt dan gestopt. 

Wilt u gebruikmaken van de mogelijkheid om uw pensioen vrijwillig voort te zetten? Neem dan binnen 9 maanden na uitdiensttreding contact met ons op.

Uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Als uw opgebouwde pensioen bij ons tussen de € 2,00 en € 592,51 bruto per jaar (2024) is, dan dragen wij uw pensioen automatisch over als u pensioen gaat opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder. U hoeft hiervoor niets te doen.

Als uw opgebouwde pensioen hoger is dan € 592,51 bruto per jaar, dan kunt u er zelf voor kiezen om uw pensioen mee te nemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. U kunt hiervoor contact opnemen met uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u geen waardeoverdracht aanvraagt, blijven wij uw opgebouwde pensioen beheren. Klik hier voor meer informatie over waardeoverdracht.

Foto: Pexels

Waardeoverdracht

Bent u nieuw in dienst bij Koninklijke Gazelle N.V. en wilt u uw pensioen meenemen dat u bij uw vorige pensioenuitvoerder heeft opgebouwd? Vul dan het Aanvraagformulier in voor waardeoverdracht.

Ga naar Aanvraagformulier waardeoverdracht
Pensioen 1-2-3

Meer informatie over uitdiensttreding vindt u in de Pensioen 1-2-3.

Klik hier