Meer of minder werken

Ik ga minder werken

Als u minder gaat werken, wordt uw pensioen lager. Uw pensioenopbouw is afhankelijk van uw salaris en gewerkte uren. Uw werkgever geeft aan ons door dat u minder gaat werken. Uw toekomstige pensioenopbouw wordt dan aangepast. Ook het partnerpensioen en wezenpensioen wordt lager. De veranderingen ziet u terug op uw jaarlijks pensioenoverzicht.

Ik ga meer werken

Als u meer gaat werken, wordt uw pensioen hoger. Uw pensioenopbouw is afhankelijk van uw salaris en gewerkte uren. U bouwt alleen pensioen op over uw basissalaris. Krijgt u de extra uren betaalt als overwerktoeslag? Dan telt dit niet mee voor uw pensioen. 

Wat moet u doen?

Uw werkgever geeft de wijziging van de contracturen aan ons door. U hoeft dus zelf niets te doen. De veranderingen ziet u terug op uw jaarlijks pensioenoverzicht.