Arbeidsongeschikt

Kosteloze pensioenopbouw

Als u na twee jaar ziek zijn niet beter bent, wordt u arbeidsongeschikt. Het UWV doet een keuring om de mate van arbeidsongeschiktheid te bepalen. 

Wanneer u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog (gedeeltelijk) premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

Mate van arbeidsongeschiktheidPercentage voortzetting
 80% tot 100% 100%
 65% tot 80% 72,5%
 55% tot 65% 60%
 45% tot 55% 50%
 35% tot 45% 40%
 <35% 0%

Geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Wij bieden geen arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u arbeidsongeschikt wordt, is er dus in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WIA) geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Via uw werkgever bent u waarschijnlijk wel verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Raadpleeg hiervoor de personeelsgids.

Anw-hiaat pensioenregeling

Als u deelnemer bent aan de Anw-hiaat pensioenregeling, blijft u deelnemen zolang u in dienst bent bij uw werkgever. Gaat u uit dienst en bent u voor meer dan 80% arbeidsongeschikt, dan blijft de dekking voor het Anw-hiaat pensioen bestaan.

Wat moet u doen?

Stuur ons een kopie van de definitieve UWV-beslissing. Aan de hand hiervan wordt beoordeeld of u recht heeft op premievrije voortzetting van uw pensioen.

Foto: Pexels