Financiële situatie

Om de financiële situatie van een pensioenfonds te bepalen, wordt er gekeken naar de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen. Met andere woorden, de dekkingsgraad laat zien of er voldoende geld beschikbaar is om nu en in de toekomst de pensioenen uit te betalen.

Bijvoorbeeld: De dekkingsgraad is 110%. Dan staat tegenover iedere € 100,- die aan pensioen betaald moet worden, een vermogen van € 110,-. Er is dus genoeg vermogen om aan de verplichting te voldoen.

Beleidsdekkingsgraad

Bij het maken van financiële beslissingen moet een pensioenfonds gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad, bijvoorbeeld voor het verhogen van het pensioen (toeslag). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Het overzicht toont de dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Gazelle. Dit overzicht wordt maandelijks geactualiseerd.

DekkingsgraadBeleidsdekkingsgraad
30 april 2022127,0%121,7%
31 maart 2022124,2%121,2%
28 februari 2022120,1%120,7%
31 januari 2022120,2%120,3%
31 december 2021123,6%119,7%
30 november 2021120,3%118,9%
31 oktober 2021122,1%117,9%
30 september 2021121,2%116,3%
31 augustus 2021121,4%114,9%
31 juli 2021119,5%113,6%
30 juni 2021121,3%112,3%
31 mei 2021119,8%110,8%

Herstelplan

Elk pensioenfonds heeft een vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad laat het vermogen zien dat een pensioenfonds ten minste zou moeten hebben. Als de beleidsdekkingsraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, moet er een herstelplan ingediend worden bij De Nederlandsche Bank. Pensioenfonds Gazelle heeft een herstelplan. Meer informatie over het herstelplan vindt u hier.

Kosten

Pensioenfonds Gazelle maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld de administratie, zoals de uitbetaling van de pensioenen en het maken van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Er worden ook kosten gemaakt om het vermogen te beheren. Er worden bijvoorbeeld kosten gemaakt bij aankoop of verkoop van beleggingen. In het jaarverslag vindt u meer informatie over de kosten die wij maken. Onderstaande cijfers van 2020 hebben betrekking op voormalig Stichting Pensioenfonds Pon (Ring K).

2020
Totaal aantal deelnemers1.718
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer€ 298
Totale pensioenuitvoeringskosten (x € 1.000)€ 277
Kosten vermogensbeheer uitgedrukt in een 
percentage van het gemiddeld belegd vermogen

0,65%