Financiële situatie

Om de financiële situatie van een pensioenfonds te bepalen, wordt er gekeken naar de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen. Met andere woorden, de dekkingsgraad laat zien of er voldoende geld beschikbaar is om nu en in de toekomst de pensioenen uit te betalen.

Bijvoorbeeld: De dekkingsgraad is 110%. Dan staat tegenover iedere € 100,- die aan pensioen betaald moet worden, een vermogen van € 110,-. Er is dus genoeg vermogen om aan de verplichting te voldoen.

Beleidsdekkingsgraad

Bij het maken van financiële beslissingen moet een pensioenfonds gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad, bijvoorbeeld voor het verhogen van het pensioen (toeslag). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Het overzicht toont de dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Gazelle. Dit overzicht wordt maandelijks geactualiseerd.

DekkingsgraadBeleidsdekkingsgraad
31 augustus 2023128,6%126,6%
31 juli 2023129,9%126,7%
30 juni 2023126,3%126,2%
31 mei 2023124,3%126,2%
30 april 2023123,2%126,5%
31 maart 2023122,5%126,9%
28 februari 2023125,6%127,0%
31 januari 2023122,4%126,5%
31 december 2022121,9%126,4%
30 november 2022131,9%126,5%
31 oktober 2022133,1%125,5%
30 september 2022129,5%124,6%

Verhogen van het pensioen (toeslag)

Inflatie betekent dat de prijzen stijgen. En dat betekent dat u met uw geld minder kan kopen. Pensioenfonds Gazelle probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de prijsontwikkeling. Deze verhoging heet ook wel toeslag. De toeslag is voorwaardelijk en is afhankelijk van de financiële situatie van Pensioenfonds Gazelle.

Op basis van de huidige financiële situatie kan Pensioenfonds Gazelle een gematigde toeslag toekennen. Uw pensioen stijgt minder dan de prijsontwikkeling en biedt slechts gedeeltelijk compensatie voor de huidige hoge inflatie.

Verhoging (toeslag) per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 werd het pensioen als volgt verhoogd:

Pensioenfonds GazelleToeslag 1 januari 2023
9,22%

Anw-hiaat pensioen

Met betrekking tot het Anw-hiaat pensioen is de hoogte van de toeslag afhankelijk van het moment waarop het Anw-hiaat pensioen is ingegaan en van de indiensttredingsdatum van de overleden deelnemer:

  • Als het Anw-hiaat pensioen is ingegaan vóór 1 januari 2021, dan geldt een vaste toeslag van 1,50% per jaar.
  • Als het Anw-hiaat pensioen is ingegaan op of na 1 januari 2021 en de overleden deelnemer was al vóór 1 januari 2021 in dienst getreden, dan geldt een toeslag van 9,22%.
  • Als het Anw-hiaat pensioen is ingegaan op of na 1 januari 2021 en de overleden deelnemer is op of na 1 januari 2021 in dienst getreden, dan geldt een toeslag van 9,22%.
Anw-hiaat pensioenToeslag 1 januari 2023
Ingegaan vóór 1 januari 20211,50% (vaste toeslag)
Ingegaan ná 1 januari 2021
– Indiensttredingsdatum vóór 1 januari 20219,22%
– Indiensttredingsdatum op of na 1 januari 20219,22%

Kosten

Pensioenfonds Gazelle maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld de administratie, zoals de uitbetaling van de pensioenen en het maken van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Er worden ook kosten gemaakt om het vermogen te beheren. Er worden bijvoorbeeld kosten gemaakt bij aankoop of verkoop van beleggingen. In het jaarverslag vindt u meer informatie over de kosten die wij maken.

2022
Totaal aantal deelnemers1.619
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer€ 307
Totale pensioenuitvoeringskosten (x € 1.000)€ 298
Kosten vermogensbeheer uitgedrukt in een 
percentage van het gemiddeld belegd vermogen
0,73%