Financiële situatie

Om de financiële situatie van een pensioenfonds te bepalen, wordt er gekeken naar de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen. Met andere woorden, de dekkingsgraad laat zien of er voldoende geld beschikbaar is om nu en in de toekomst de pensioenen uit te betalen.

Bijvoorbeeld: De dekkingsgraad is 110%. Dan staat tegenover iedere € 100,- die aan pensioen betaald moet worden, een vermogen van € 110,-. Er is dus genoeg vermogen om aan de verplichting te voldoen.

Beleidsdekkingsgraad

Bij het maken van financiële beslissingen moet een pensioenfonds gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad, bijvoorbeeld voor het verhogen van het pensioen (toeslag). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Het overzicht toont de dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Gazelle. Dit overzicht wordt maandelijks geactualiseerd.

DekkingsgraadBeleidsdekkingsgraad
31 augustus 2022130,3%123,9%
31 juli 2022123,7%123,2%
30 juni 2022125,8%122,8%
31 mei 2022128,5%122,5%
30 april 2022127,0%121,7%
31 maart 2022124,2%121,2%
28 februari 2022120,1%120,7%
31 januari 2022120,2%120,3%
31 december 2021123,6%119,7%
30 november 2021120,3%118,9%
31 oktober 2021122,1%117,9%
30 september 2021121,2%116,3%

Kosten

Pensioenfonds Gazelle maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld de administratie, zoals de uitbetaling van de pensioenen en het maken van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Er worden ook kosten gemaakt om het vermogen te beheren. Er worden bijvoorbeeld kosten gemaakt bij aankoop of verkoop van beleggingen. In het jaarverslag vindt u meer informatie over de kosten die wij maken.

2021
Totaal aantal deelnemers1.740
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer€ 284
Totale pensioenuitvoeringskosten (x € 1.000)€ 269
Kosten vermogensbeheer uitgedrukt in een 
percentage van het gemiddeld belegd vermogen

0,59%