Waardeoverdracht

Als u pensioen bij ons opbouwt, kunt u het pensioen dat u heeft opgebouwd bij een vorige pensioenuitvoerder naar ons overdragen. Dit heet waardeoverdracht.

Hoe werkt waardeoverdracht?

Stap 1: Aanvragen

U kunt waardeoverdracht aanvragen door het ‘Aanvraagformulier waardeoverdracht’ in te vullen en naar ons op te sturen. Als u pensioen heeft opgebouwd bij meerdere pensioenuitvoerders, dan vragen wij u om per pensioenuitvoerder een aanvraagformulier in te vullen. U beslist pas of u daadwerkelijk waardeoverdracht wilt doen nadat u een offerte van ons hebt ontvangen. Het ‘Aanvraagformulier waardeoverdracht’ vindt u bij de Documenten.

Let op: Als uw opgebouwde pensioen bij uw vorige pensioenuitvoerder tussen de € 2,- en € 592,51 bruto per jaar is (in 2024) en de opbouw is beëindigd op of na 1 januari 2018, dan wordt uw pensioen automatisch naar ons overgedragen. U hoeft in dat geval dus geen waardeoverdracht aan te vragen.

Stap 2: Vergelijken

Als wij uw ‘Aanvraagformulier waardeoverdracht’ hebben ontvangen, vragen wij bij uw vorige pensioenuitvoerder de hoogte van uw opgebouwde pensioenaanspraken op. U ontvangt van ons een offerte waarin de pensioenaanspraken bij uw vorige pensioenuitvoerder staan en de pensioenaanspraken na waardeoverdracht bij Pensioenfonds Gazelle. De bedragen kunnen anders zijn door verschillen in de pensioenregelingen. De waarde van het pensioen is echter hetzelfde. Aan de hand van de offerte beslist u of u waardeoverdracht wilt. Wilt u niet verder met waardeoverdracht? Laat het ons dan weten. Wij stoppen in dat geval het proces van waardeoverdracht.

Stap 3: Bevestigen

Als u akkoord gaat met waardeoverdracht, kunt u de offerte ondertekenen en naar ons terugsturen. Wij nemen dan contact op met uw vorige pensioenuitvoerder voor afhandeling van de overdracht. U krijgt bericht van ons zodra de overdracht administratief is verwerkt.

Keuze voor waardeoverdracht

Of waardeoverdracht voor u een goede keuze is, hangt af van de verschillen tussen de pensioenregelingen. U kunt bijvoorbeeld kijken of uw pensioen de afgelopen jaren is verhoogd en wat de kans is op het verhogen van het pensioen in de toekomst. Daarnaast kunt u kijken wat er voor uw eventuele partner en kinderen is geregeld als u komt te overlijden.

U kunt waardeoverdracht op ieder moment aanvragen. Er geldt geen termijn waarbinnen uw waardeoverdracht moet zijn aangevraagd.

Let op: Als u al pensioen opbouwde bij ons vóór 1 januari 2015, dan zijn uw vorige pensioenuitvoerders niet verplicht om mee te werken aan waardeoverdracht. Bij een baanwissel op of na 1 januari 2015, kunt u onbeperkt waardeoverdracht aanvragen en zijn pensioenuitvoerders verplicht om mee te werken.

Financiële situatie bij waardeoverdracht

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van een pensioenuitvoerder. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden. Waardeoverdracht kan alleen worden uitgevoerd als de beleidsdekkingsgraad van zowel de overdragende als de ontvangende pensioenuitvoerder hoger dan 100% is. Mocht de beleidsdekkingsgraad van één of beide pensioenuitvoerder(s) te laag zijn, dan kan er op dat moment geen waardeoverdracht plaatsvinden. U ontvangt een bericht zodra beide beleidsdekkingsgraden hoger zijn dan 100% en waardeoverdracht weer mogelijk is. Informatie over onze financiële situatie en onze beleidsdekkingsgraad vindt u hier.

Uw pensioen bij Pensioenfonds Gazelle overdragen

Als u pensioen gaat opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder, dan bepaalt de hoogte van uw opgebouwde pensioen wat er met uw pensioen gebeurt:

Gaat u pensioen opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder, dan dragen wij uw pensioen automatisch over als uw opgebouwde pensioen bij ons tussen de € 2,00 en € 592,51 bruto per jaar is. U hoeft hiervoor niets te doen.

Als uw opgebouwde pensioen hoger is dan € 592,51 bruto per jaar, dan kunt u er zelf voor kiezen om uw pensioen over te dragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U vraagt dan waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u geen waardeoverdracht aanvraagt, blijven wij uw opgebouwde pensioen beheren.