Uw levensloopsaldo storten in uw pensioenregeling?

Per 31 december 2021 eindigt het overgangsrecht van de levensloopregeling. Dit betekent dat het gespaarde levensloopsaldo wordt uitgekeerd. Vóór 31 oktober 2021 moet u aangeven hoe u het gespaarde saldo wil gebruiken. Het is mogelijk het levensloopsaldo te storten in uw pensioenregeling. Lees verder als u hier meer over wilt weten.

Wat is de levensloopregeling?

De levensloopregeling is een regeling waarmee u belastingvrij een bedrag kan sparen voor een periode van verlof. De regeling is in 2012 afgeschaft, maar op dat moment bestaande deelnemers mogen tot uiterlijk 31 oktober 2021 vanuit hun bruto salaris belastingvrij sparen in de levensloopregeling. Het levensloopsaldo dat op 1 november 2021 op uw rekening staat, wordt ineens uitbetaald. Op die uitbetaling wordt loonbelasting ingehouden.

Levensloopsaldo storten in pensioen

Het is toegestaan om (een deel van) het levensloopsaldo niet uit te laten betalen, maar te gebruiken om in uw pensioenregeling te storten. Daar zitten wel fiscale grenzen aan. Als u deelneemt aan onze pensioenregeling en u (een deel van) uw levensloopsaldo bij ons pensioenfonds wil storten, dan controleren wij of dit fiscaal is toegestaan. Tevens informeren wij u dan over de verdere afhandeling.

Wilt u meer informatie?

Neemt u dan contact met ons op via [email protected] of via telefoonnummer 088- 60 60 281.

Foto: Pexels