Uniform pensioenoverzicht

Deze week worden de uniform pensioenoverzichten (UPO’s) verstuurd voor de basispensioenregeling en de netto pensioenregeling. Wij hebben de veelgestelde vragen over het UPO voor u onder elkaar gezet:

Veelgestelde vragen UPO

1. De gegevens van mijn partner staan niet op het UPO

Is uw partner niet bij ons bekend, dan kunt u uw partner aanmelden. Hiermee zorgt u ervoor dat uw partner na uw overlijden een partnerpensioen van ons ontvangt. Meer informatie over het aanmelden van uw partner vindt u hier.

2. Ik ben uit dienst, volgens mijn UPO niet

Het UPO gaat uit van de situatie op 1 januari 2021. Bent u in de loop van dit jaar uit dienst getreden dan ontvangt u een stopbrief van ons. De stopbrief geeft de stand weer op het moment dat u uit dienst ging.

3. Wat is de Anw-hiaat pensioenregeling?

Komt u te overlijden dan krijgt uw partner mogelijk een Anw-hiaat pensioen. Dit is een extra uitkering naast het partnerpensioen uit de basispensioenregeling. U ontvangt een apart UPO voor de Anw-hiaat pensioenregeling. Meer informatie over de Anw-hiaat pensioenregeling vindt u hier.

4. Ik heb 2 UPO’s ontvangen

Waarschijnlijk maakt u gebruik van meerdere pensioenregelingen van Pensioenfonds Pon. Voor de Anw-hiaat pensioenregeling ontvangt u bijvoorbeeld een apart UPO, maar ook voor de netto pensioenregeling wordt een apart UPO gestuurd. Eventuele compensatieregelingen of aanvullende pensioenregelingen zijn wel meegenomen op het UPO van de basispensioenregeling.

5. Ik ben nieuw in de pensioenregeling en heb geen UPO ontvangen

Bent u in de loop van 2021 in dienst getreden, dan ontvangt u volgend jaar uw eerste UPO van ons.

6. Het bedrag op het UPO komt niet overeen met www.mijnpensioenoverzicht.nl

Het UPO geeft de stand weer op 1 januari 2021. De gegevens op www.mijnpensioenoverzicht.nl worden meerdere keren per jaar geüpdatet. De meest recente gegevens vindt u dus op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

7. Waar vind ik de factor A?

De factor A vindt u op de laatste pagina van uw UPO.

8. Waar vind ik de details van mijn pensioenregeling?

Wat er wel of niet is geregeld in uw pensioenregeling leest u in Pensioen 1-2-3.

9. Wat betekenen de bedragen bij het onderdeel “Wat als het mee- of tegenzit?”?

Hier ziet u 3 mogelijke uitkomsten van uw pensioen als er rekening wordt gehouden met de invloed van de stijging van de prijzen, maar ook met de ontwikkeling van de economie in de toekomst, denk aan de hoogte van de rentes en de opbrengst van beleggingen. U ziet dus niet het bedrag dat u straks naar verwachting krijgt, maar een inschatting van wat u nu met uw pensioen kan kopen als de stijging van de prijzen tot aan uw pensioen is meegerekend.

We kunnen niet voorspellen hoe de toekomst eruit gaat zien, maar we kunnen wel een inschatting maken van het pensioen waar u op uit lijkt te komen. Deze voorspelling is het bedrag in het midden van de afbeelding.

Gaat het slechter met de economie, dan kunt u minder kopen met uw pensioen. De linker pijl in de afbeelding laat zien hoeveel uw pensioen in dat geval waard is.

Als het juist beter gaat met de economie, dan kunt u juist meer kopen met uw pensioen. De rechter pijl in de afbeelding geeft dit weer.

10. De bedragen bij “Wat als het mee- of tegenzit?” komen niet overeen met de berekening op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Er is een aantal belangrijke verschillen in het berekenen van de bedragen:

De website www.mijnpensioenoverzicht.nl gaat er vanuit dat uw pensioen in gaat op uw AOW-leeftijd. Het UPO gaat er vanuit dat u met pensioen gaat op uw 68e jaar.

www.mijnpensioenoverzicht.nl gaat uit van het pensioen dat u totaal heeft opgebouwd in uw werkende leven + de AOW. Het UPO is alleen gebaseerd op het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Pon.

Het UPO geeft een bruto jaarbedrag weer, www.mijnpensioenoverzicht.nl gaat uit van een netto maandbedrag.

11. De bedragen bij “Wat als het mee- of tegenzit?” zijn een stuk lager dan vorig jaar.

De bedragen zijn afhankelijk van onze financiële situatie en de toekomstscenario’s waarmee wij rekenen. De scenario’s worden elk jaar opnieuw door De Nederlandsche Bank vastgesteld. De te verwachten rendementen van de pensioengelden zijn een stuk lager ten opzichte van vorig jaar en de inflatie hoger. Hierdoor zijn de uitkomsten van de scenario’s lager. Als het economisch slechter gaat, ziet u dat ook terug in de bedragen.

12. Waarom berekent www.mijnpensioenoverzicht.nl mijn pensioen alsof het ingaat op AOW-leeftijd en gaat mijn UPO er vanuit dat ik met pensioen ga als ik 68 jaar word?

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl wordt een overzicht gegeven van alle pensioenen die u in uw werkende leven heeft opgebouwd. Deze pensioenregelingen kunnen allemaal van verschillende pensioenleeftijden uitgaan. Door alle bedragen om te rekenen naar 1 datum, kan www.mijnpensioenoverzicht.nl al uw pensioenen optellen. Op het UPO laten wij zien wat het pensioen is dat u ontvangt als u pensioen opbouwt tot uw 68e. Dit is wettelijk verplicht. U bepaalt zelf op welke datum u uw pensioen daadwerkelijk laat ingaan.

Foto: Pexels