De Pensioen3daagse is gestart!

Vandaag is de Pensioen3daagse gestart! Dit is een initiatief van de overheid dat jaarlijks wordt georganiseerd om Nederlanders pensioenbewuster te maken. In deze 3 dagen vraagt Pensioenfonds Pon extra aandacht voor uw pensioen. Dit doen wij met 3 verschillende onderwerpen. Het onderwerp van vandaag is uw pensioenleeftijd.

Wat is mijn pensioenleeftijd?

Enkele weken geleden heeft u uw uniform pensioenoverzicht (UPO) ontvangen. Volgens het UPO ontvangt u pensioen vanaf 68 jaar. De AOW-leeftijd daarentegen is anders dan uw pensioenleeftijd. Wat is nu exact uw pensioenleeftijd? Wij geven u graag een toelichting.

De pensioenrichtleeftijd is 68 jaar

Er wordt pensioen opgebouwd tot 68 jaar. Dit is de pensioenrichtleeftijd. Dit betekent dat u, zolang u werkt, pensioen opbouwt tot uw 68-jarige leeftijd. U kunt er ook voor kiezen om eerder met pensioen te gaan, dit doet u in overleg met uw werkgever.

Vanaf wanneer ontvang ik mijn pensioen?

U bepaalt zelf wanneer uw pensioen ingaat. Uw pensioen wordt opnieuw berekend uitgaande van de datum waarop u met pensioen wenst te gaan.

Voorbeeld

U heeft een pensioen met pensioenrichtleeftijd 68 jaar. U kiest ervoor om te stoppen op 67 jaar.

Het pensioen met pensioenrichtleeftijd 68 jaar zal worden verlaagd. De reden hiervoor is dat het pensioenfonds over een langere periode zal moeten uitkeren. Daarnaast wordt er een jaar minder pensioen opgebouwd.

AOW-leeftijd

De leeftijd waarop u AOW ontvangt is wettelijk bepaald. De AOW-leeftijd is afhankelijk van de levensverwachting: Hoe ouder de Nederlandse bevolking wordt, hoe hoger de AOW-leeftijd. De datum waarop u AOW ontvangt staat vast. Het is dus niet mogelijk om deze eerder of later te laten ingaan. Wilt u weten wanneer u AOW ontvangt? Vul dan uw geboortedatum in op deze site (https://www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd).

Meer informatie over uw pensioen?

Als er nog vragen zijn, neem dan contact op met Pensioenfonds Gazelle. Zij zijn bereikbaar via e-mail [email protected] of op telefoonnummer 088 60 60 281.