Belastingaangifte en Factor A

De kans is groot dat u zich in deze tijd richt op de belastingaangifte. Misschien volgt dan weer de vraag om de factor A in te vullen.

Wanneer heeft u de factor A nodig?

De factor A wordt gevraagd bij de belastingaangifte als u een lijfrente heeft of gebruik maakt van banksparen. De factor A heeft u nodig om de fiscale jaarruimte (of reserveringsruimte) te kunnen berekenen.

Factor A geeft aan wat de pensioenaangroei is geweest in een kalenderjaar, of anders gezegd: hoeveel pensioen u in een jaar heeft opgebouwd.

Waar vindt u de factor A?

Ieder jaar ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). De factor A 2020, die vermeld staat op het Uniform Pensioenoverzicht 2021, heeft u nodig voor de belastingaangifte in 2022.

Let op: U heeft alleen een factor A als er in 2020 pensioenpremie is betaald voor het opbouwen van ouderdomspensioen.

Foto: Pexels.com