Automatische waardeoverdracht klein pensioen

Bent u vóór 2018 uit dienst gegaan en heeft u een klein pensioen opgebouwd?

Dan heeft u mogelijk een brief ontvangen waarin u wordt geïnformeerd dat het pensioen dat u bij Pensioenfonds Gazelle heeft opgebouwd, automatisch is overgedragen naar de pensioenuitvoerder waar u op dit moment pensioen opbouwt. U heeft geen pensioenaanspraken meer bij Pensioenfonds Gazelle.

Wat is een klein pensioen?

U heeft een klein pensioen als uw opgebouwde pensioen bij een pensioenuitvoerder tussen de
€ 2,00 en € 520,35 bruto per jaar (2022) is.

Waarom is dit pensioen automatisch overgedragen?

In 2018 is de wet veranderd. Het recht van de pensioenuitvoerder op afkoop van een klein pensioen is vervangen door het recht op automatische waardeoverdracht. Een klein pensioen wordt automatisch overgedragen naar uw huidige pensioenuitvoerder zonder dat u hier toestemming voor hoeft te geven. Het doel van de wet is dat werknemers met (meerdere) kleine pensioenen hun aanspraak op een oudedagsvoorziening behouden. Men wil voorkomen dat werknemers er op hun pensioendatum achter komen dat er geen pensioen meer voor hen is, omdat dit tussentijds is afgekocht. Daarnaast wordt het voor pensioenuitvoerders eenvoudiger om kleine pensioenen samen te voegen.

Voor kleine pensioenen die zijn opgebouwd vóór 2018 mogen pensioenuitvoerders éénmalig een poging tot waardeoverdracht klein pensioen uitvoeren.

Kosten waardeoverdracht

U betaalt geen kosten voor het overdragen van het pensioen Het pensioen dat u heeft opgebouwd wordt dus één-op-één overgezet naar uw huidige pensioenuitvoerder.

Hoe nu verder?

Van de nieuwe pensioenuitvoerder ontvangt u bericht dat het klein pensioen wordt opgeteld bij uw huidige pensioenopbouw. Bij Pensioenfonds Gazelle heeft u geen pensioenaanspraken meer. Op uw pensioendatum wordt het pensioen dat u opbouwde tijdens uw dienstverband bij Gazelle aan u uitgekeerd door uw huidige pensioenuitvoerder.

Meer weten over waardeoverdracht?

Algemene informatie over waardeoverdracht vindt u hier.