Verhoging van uw pensioen (toeslag)

Pensioenfonds Gazelle probeert ieder jaar de opgebouwde pensioenen te verhogen met de prijsontwikkeling*. Deze verhoging heet ook wel toeslag. De toeslag is voorwaardelijk en is afhankelijk van de financiële situatie van Pensioenfonds Gazelle.

Op basis van de huidige financiële situatie kan Pensioenfonds Gazelle een gematigde toeslag toekennen. Uw pensioen stijgt minder dan de prijsontwikkeling en biedt slechts gedeeltelijk compensatie voor de huidige hoge inflatie.

Verhoging (toeslag) per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 wordt het pensioen als volgt verhoogd:

Pensioenfonds GazelleToeslag 1 januari 2023
9,22%

Anw-hiaat pensioen

Met betrekking tot het Anw-hiaat pensioen is de hoogte van de toeslag afhankelijk van het moment waarop het Anw-hiaat pensioen is ingegaan en van de indiensttredingsdatum van de overleden deelnemer:

  • Als het Anw-hiaat pensioen is ingegaan vóór 1 januari 2021, dan geldt een vaste toeslag van 1,50% per jaar.
  • Als het Anw-hiaat pensioen is ingegaan op of na 1 januari 2021 en de overleden deelnemer was al vóór 1 januari 2021 in dienst getreden, dan geldt een toeslag van 9,22%.
  • Als het Anw-hiaat pensioen is ingegaan op of na 1 januari 2021 en de overleden deelnemer is op of na 1 januari 2021 in dienst getreden, dan geldt een toeslag van 9,22%.
Anw-hiaat pensioenToeslag 1 januari 2023
Ingegaan vóór 1 januari 20211,50% (vaste toeslag)
Ingegaan ná 1 januari 2021
– Indiensttredingsdatum vóór 1 januari 20219,22%
– Indiensttredingsdatum op of na 1 januari 20219,22%

Meer weten?

Klik hier voor meer informatie over de financiële situatie.

* Wij hanteren hiervoor de ontwikkeling van de consumentenprijsindex alle huishoudens (afgeleid) over de periode september-september.

Foto: Pexels.com