Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht 2023

Deze week wordt het Uniform Pensioenoverzicht 2023 (UPO) verstuurd. Wij hebben de veelgestelde vragen over het UPO voor u onder elkaar gezet.

1. De gegevens van mijn partner staan niet op het UPO

Is uw partner niet bij ons bekend, dan kunt u uw partner aanmelden. Hiermee zorgt u ervoor dat uw partner na uw overlijden een partnerpensioen van ons ontvangt. Meer informatie over het aanmelden van uw partner vindt u hier.

Let op: Het UPO toont de stand op 1 januari 2023. Bent u in de loop van 2023 getrouwd, een geregistreerd partnerschap aangegaan of heeft u uw partner in de loop van 2023 bij ons aangemeld? Dan staat uw partner op het UPO dat u volgend jaar van ons ontvangt.

2. Ik ben uit dienst, volgens mijn UPO niet

Het UPO gaat uit van de situatie op 1 januari 2023. Bent u in de loop van dit jaar uit dienst getreden, dan ontvangt u een stopbrief van ons. De stopbrief geeft de stand weer op het moment dat u uit dienst ging.

3. Wat is de Anw-hiaat pensioenregeling?

Komt u te overlijden, dan krijgt uw partner mogelijk een Anw-hiaat pensioen. Dit is een extra uitkering naast het partnerpensioen uit de Basis pensioenregeling. U ontvangt een apart UPO voor de Anw-hiaat pensioenregeling. Meer informatie over de Anw-hiaat pensioenregeling vindt u hier.

4. Ik heb 2 of meer UPO’s ontvangen

Waarschijnlijk maakt u gebruik van meerdere pensioenregelingen van Pensioenfonds Gazelle. Voor de Anw-hiaat pensioenregeling ontvangt u bijvoorbeeld een apart UPO, maar ook voor de Netto pensioenregeling wordt een apart UPO gestuurd. Eventuele aanvullende pensioenregelingen zijn wel meegenomen op het UPO van de Basis pensioenregeling.

5. Ik ben nieuw in de pensioenregeling en heb geen UPO ontvangen

Bent u in de loop van 2023 in dienst getreden, dan ontvangt u volgend jaar uw eerste UPO van ons.

6. Het bedrag op het UPO komt niet overeen met www.mijnpensioenoverzicht.nl

Het UPO geeft de stand weer op 1 januari 2023. De gegevens op www.mijnpensioenoverzicht.nl worden meerdere keren per jaar geüpdatet. De meest recente gegevens vindt u dus op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

7. Waar vind ik de factor A?

De factor A vindt u op de laatste pagina van uw UPO.

8. Waar vind ik de details van mijn pensioenregeling?

Wat er wel of niet is geregeld in uw pensioenregeling leest u in Pensioen 1-2-3.

9. Wat betekenen de bedragen bij het onderdeel “Wat als het mee- of tegenzit?”?

Hier ziet u 3 mogelijke uitkomsten van uw pensioen als er rekening wordt gehouden met de invloed van de stijging van de prijzen, maar ook met de ontwikkeling van de economie in de toekomst. Bijvoorbeeld de hoogte van de rentes en de opbrengst van beleggingen. U ziet dus niet het bedrag dat u straks naar verwachting krijgt, maar een inschatting van wat u nu met uw pensioen kan kopen als de stijging van de prijzen tot aan uw pensioen is meegerekend.

We kunnen niet voorspellen hoe de toekomst eruit gaat zien, maar we kunnen wel een inschatting maken van het pensioen waar u op uit lijkt te komen. Deze voorspelling is het bedrag in het midden van de afbeelding. Gaat het slechter met de economie, dan kunt u minder kopen met uw pensioen. De linker pijl in de afbeelding laat zien hoeveel uw pensioen in dat geval waard is. Als het juist beter gaat met de economie, dan kunt u juist meer kopen met uw pensioen. De rechter pijl in de afbeelding geeft dit weer.

10. De bedragen bij “Wat als het mee- of tegenzit?” komen niet overeen met de berekening op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Er is een aantal belangrijke verschillen in het berekenen van de bedragen:

  • De website www.mijnpensioenoverzicht.nl gaat ervan uit dat uw pensioen ingaat op uw AOW-leeftijd. Het UPO gaat ervan uit dat u met pensioen gaat op uw 68e jaar.
  • www.mijnpensioenoverzicht.nl gaat uit van het pensioen dat u totaal heeft opgebouwd in uw werkende leven + de AOW. Het UPO is alleen gebaseerd op het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Gazelle.
  • Het UPO geeft een bruto jaarbedrag weer, www.mijnpensioenoverzicht.nl gaat uit van een netto maandbedrag.

11. Waarom berekent www.mijnpensioenoverzicht.nl mijn pensioen alsof het ingaat op AOW-leeftijd en gaat mijn UPO ervan uit dat ik met pensioen ga als ik 68 jaar word?

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl wordt een overzicht gegeven van alle pensioenen die u in uw werkende leven heeft opgebouwd. Deze pensioenregelingen kunnen allemaal van verschillende pensioenleeftijden uitgaan. Door alle bedragen om te rekenen naar 1 datum, kan www.mijnpensioenoverzicht.nl al uw pensioenen optellen.

Op het UPO laten wij zien wat het pensioen is dat u ontvangt als u pensioen opbouwt tot uw 68e. Dit is wettelijk verplicht. U bepaalt zelf op welke datum u uw pensioen daadwerkelijk laat ingaan.

Foto: Pexels.com