Wijzigingen in het pensioenreglement

De pensioenreglementen zijn gewijzigd. De wijzigingen worden doorgevoerd in verband met veranderingen in wet- en regelgeving. Hierdoor wijzigt bijvoorbeeld het maximale salaris waarover u pensioen opbouwt of de hoogte van het drempelbedrag waarover u geen pensioen opbouwt (franchise). Daarnaast zijn er een aantal andere wijzigingen geweest:

De definitie van de AOW-datum is uitgebreid met een tabel waarin de tot nu toe vastgestelde AOW-data zijn terug te vinden met behulp van de geboortedatum. Daarnaast is opgenomen dat u kunt kiezen om maximaal 10 jaar voor uw AOW-datum met pensioen te gaan.

Als er sprake is van een bijzondere situatie, mag het bestuur afwijken van het beleid voor het verhogen van het pensioen (toeslagverlening). Het afwijken van het beleid moet altijd evenwichtig zijn. Dit betekent dat het voor de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden in het algemeen gunstig is om de nieuwe methode toe te passen. Het bestuur toetst de evenwichtigheid. Als er wordt afgeweken van het beleid, dan moet het wel in lijn zijn met de wettelijke regels. Is het toeslagpercentage negatief, dan wordt het pensioen niet verlaagd.

De regels van de klachtenregeling zijn duidelijker gemaakt. De regels vindt u hier.

De pensioenreglementen vindt u terug bij Documenten.

Foto: Pexels.com