Nieuw lid belanghebbendenorgaan

Er is een nieuw lid in het belanghebbendenorgaan voor de positie van vertegenwoordiger namens de deelnemers.

Per 31 december 2023 liep de zittingstermijn af van Monique Sapthu-Jansen in het belanghebbendenorgaan als vertegenwoordiger van de deelnemers. Graag willen we Monique hartelijk danken voor haar inzet in de afgelopen jaren. Het bestuur heeft Edwin Ten Brinck bereid gevonden om zitting te nemen in het belanghebbendenorgaan als vertegenwoordiger namens de deelnemers. Edwin is sinds 2005 werkzaam bij Gazelle, momenteel als Manager Accounting.

Wilt u weten wie de andere leden zijn van ons belanghebbendenorgaan? Klik dan hier.