Versoepeling regels voor toeslagverlening

De overheid heeft pensioenfondsen vanaf 1 juli 2022 de mogelijkheid geboden gebruik te maken van soepelere regels voor het verhogen van de opgebouwde pensioenaanspraken (toeslag). Er zijn wel voorwaarden waar pensioenfondsen aan moeten voldoen om deze verhoging toe te passen.

Eén van de voorwaarden die wordt gesteld, is dat een pensioenfonds de verwachting heeft om de huidige opgebouwde pensioenaanspraken in te brengen in het nieuwe pensioenstelsel.

Op dit moment is Pensioenfonds Gazelle nog niet zo ver in het traject van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel om deze verwachting al te kunnen uitspreken. Pensioenfonds Gazelle kan daarom nog geen besluit nemen over een mogelijke extra toeslag op uw opgebouwde pensioenaanspraken.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen hierover.