Wet toekomst pensioenen in hoofdlijnen

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. In deze wet zijn de nieuwe regels voor het pensioenstelsel in Nederland vastgelegd. Dat de wet nu is ingegaan, betekent niet dat uw pensioen direct verandert. Pensioenfondsen hebben tot 1 januari 2028 de tijd om over te gaan naar de nieuwe regels. Pensioenfonds Gazelle streeft ernaar op 1 januari 2026 over te gaan naar de nieuwe regels. Tot die tijd blijven de oude regels gelden en wijzigt er dus nog niets voor uw pensioen bij Pensioenfonds Gazelle.

In de nieuwe regels blijft een aantal punten hetzelfde:

Wat gaat er veranderen?

Pensioen opbouwen

Als u een deelnemer bent, gaat de manier waarop u pensioen opbouwt veranderen. Volgens de nieuwe regels, bouwt iedereen een pensioenvermogen op in plaats van pensioenaanspraken. Dit pensioenvermogen wordt opgebouwd met de premies, de rendementen en eventuele andere bijdragen. Het pensioenvermogen wordt omgezet in pensioen zodra u met pensioen gaat. Er is vooraf geen belofte over de hoogte van het pensioen dat u gaat ontvangen op het moment dat u uw pensioen laat ingaan. Wel kunt u beter zien hoeveel geld u en uw werkgever inleggen en hoe uw persoonlijke pensioenvermogen verandert.

Nieuwe pensioenregelingen

Het opbouwen van het persoonlijke pensioenvermogen kan volgens de nieuwe regels op twee nieuwe manieren worden ingevuld: via een solidaire premieregeling of via een flexibele premieregeling. De keuze hiervoor maken de werkgever- en werknemersorganisatie.

  • De solidaire premieregeling: er wordt collectief belegd en risico’s worden gedeeld.
  • De flexibele premieregeling: er wordt individueel belegd en risico’s worden nauwelijks gedeeld.

Meebewegen met de economie

Het pensioen wordt afhankelijker van de economie en de rendementen op de beleggingen. De eis dat een pensioenfonds de pensioenen pas mag verhogen vanaf een bepaalde dekkingsgraad verdwijnt. Als het financieel goed gaat, worden de pensioenen daarom eerder verhoogd. Als het financieel slechter gaat, kunnen de pensioenen ook eerder worden verlaagd. Het pensioen wordt dus beweeglijker. In de nieuwe regels bestaan er wel bepaalde mogelijkheden voor pensioenfondsen om deze schokken zo veel mogelijk op te vangen.

De bewegingen in de hoogte van het pensioenvermogen worden kleiner als u (bijna) met pensioen bent. Als u ouder wordt, wordt er met steeds minder risico belegd. Hoe dichter u bij uw pensioen komt, hoe preciezer u weet op welk pensioen u kunt rekenen. Pensioengerechtigden merken dus minder van de bewegingen in het pensioen dan jongere werknemers.

Pensioen voor uw partner en kinderen

Komt u te overlijden, dan krijgen uw partner en kinderen een maandelijks bedrag. De regels voor het pensioen voor uw partner en kinderen worden eenvoudiger en zijn straks voor iedereen hetzelfde. Daardoor is duidelijker waar uw partner en kinderen op kunnen rekenen mocht u komen te overlijden.

Pensioen voor uw partner

  • Overlijdt u voor u uw pensioen laat ingaan? Dan krijgt uw partner een vast percentage van uw inkomen: maximaal 50% van het salaris. Hoe hoog het percentage precies zal zijn, wordt afgesproken door de werkgever- en werknemersorganisatie van Koninklijke Gazelle N.V.
  • Overlijdt u als u met pensioen bent? Dan hangt de hoogte van het pensioen voor uw partner af van het pensioenvermogen dat u heeft opgebouwd.

Pensioen voor uw kinderen

  • Als u overlijdt, dan krijgen uw kinderen een pensioen tot 25 jaar.
  • Het pensioen is maximaal 20% van het salaris. Hoe hoog het percentage precies zal zijn, wordt afgesproken door de werkgever- en werknemersorganisatie van Koninklijke Gazelle N.V.

Hoe gaat het nu verder voor Pensioenfonds Gazelle?

Om te zorgen voor een zorgvuldige overgang naar de nieuwe regels, moet er achter de schermen veel gebeuren. De werkgever- en werknemersorganisatie van Koninklijke Gazelle N.V. zijn nu eerst aan zet. De werkgever- en werknemersorganisatie beslissen over de inhoud van de nieuwe pensioenregeling en neemt daarin de nieuwe regels mee. Ook Pensioenfonds Gazelle bereidt zich intussen voor op de overgang.

De overgang naar de nieuwe regels kan opgedeeld worden in 4 fases. Op dit moment bevinden wij ons in fase 1.

Hieronder vindt u een globale tijdlijn van de overgang:

Wat als u al met pensioen bent?

De invoering van de Wet toekomst pensioenen heeft op dit moment geen invloed op uw pensioen. De werkgever- en werknemersorganisatie van Koninklijke Gazelle N.V. beslissen over de nieuwe pensioenregeling. Daarbij kan er een verzoek worden gedaan bij het bestuur van Pensioenfonds Gazelle om de al opgebouwde pensioenen ook over te zetten naar de nieuwe regels. Dit zijn de pensioenen van iedereen die in het verleden pensioen heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Gazelle en iedereen die pensioen ontvangt van Pensioenfonds Gazelle. Het bestuur beslist uiteindelijk of de al opgebouwde pensioenen ook overgaan naar de nieuwe regels. Zodra de nieuwe pensioenregeling bekend is, wordt pas duidelijk of er iets voor uw pensioen gaat veranderen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Foto: Pexels.com