Nieuwe regels voor pensioen: stand van zaken

Sinds 1 juli 2023 gelden er nieuwe regels voor pensioen. De manier waarop u pensioen opbouwt, gaat ook veranderen. Met dit bericht informeren wij u over de huidige stand van zaken en de stappen die de komende tijd gaan worden genomen.

Wtp, hoe zit het ook alweer?

In de Wet toekomst pensioenen (Wtp) zijn de nieuwe regels voor het pensioenstelsel in Nederland vastgelegd. Het opbouwen van het persoonlijke pensioenvermogen kan volgens de nieuwe regels op twee nieuwe manieren: via de solidaire premieregeling of via de flexibele premieregeling.

  • In de solidaire premieregeling wordt er collectief belegd en worden risico’s gedeeld.
  • In de flexibele premieregeling wordt er individueel belegd en worden risico’s nauwelijks gedeeld.

Wat gebeurt er nu?

De werkgever en de ondernemingsraad zijn momenteel met elkaar in gesprek over de nieuwe pensioenregeling. Samen maken zij keuzes en bepalen zij hoe de nieuwe pensioenregeling eruit komt te zien. We verwachten dat de afspraken over de nieuwe pensioenregeling in de tweede helft van 2024 bekend zijn. Hou onze website goed in de gaten!

Wat is de rol van het pensioenfonds?

Pensioenfonds Gazelle is betrokken bij de gesprekken met de werkgever en de ondernemingsraad. Zo kijken wij of de afspraken die worden gemaakt, goed uitvoerbaar en evenwichtig zijn. Dit betekent dat de afspraken eerlijk en transparant moeten zijn voor alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Pensioenfonds Gazelle toetst bij de beslissingen van de werkgever en de ondernemingsraad of voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen.

Wat gebeurt er straks?

De afspraken die de werkgever en de ondernemingsraad maken over de pensioenregeling, komen te staan in een transitieplan. Dit transitieplan moet uiterlijk 1 januari 2025 gereed zijn. Het transitieplan plaatsen we op onze website. Pensioenfonds Gazelle werkt de afspraken in het transitieplan verder uit in een communicatieplan en een implementatieplan. Het streven is dat de nieuwe pensioenregeling ingaat op 1 januari 2026.

Wanneer hoort u meer?

Wij begrijpen dat veranderingen in de pensioenregeling veel vragen kunnen oproepen. Zodra de details van de nieuwe pensioenregeling steeds meer bekend worden, informeren wij u hierover. We willen de overgang naar de nieuwe situatie zo soepel mogelijk laten verlopen en ervoor zorgen dat u goed geïnformeerd blijft. Op onze website hebben we een speciale pagina gewijd aan de Wtp waar u informatie over de nieuwe regels kunt vinden.

Foto: Pexels.com